Aanvulling agenda ALV

Volgens artikel 28a van het Huishoudelijk Reglement dient de Technische Commissie te bestaan uit ten minste drie leden.

Het bestuur stelt daarom voor om  de volgende samenstelling van de Technische Commissie voor:

De Technische Commissie bestaat uit de voorzitter, verantwoordelijk voor aanstellen van trainers en coaches en het samenstellen van de teams, de bestuurlijk verantwoordelijke voor basketbalzaken en een vertegenwoordiger van de vrouwenlijn, specifiek verantwoordelijk voor het aanstellen van trainers en coaches en het samenstellen van de teams in die sectie.

Alle drie de leden maken deel uit van het bestuur van de vereniging aan wie verantwoording dient te worden afgelegd. Zij worden op hun specifieke gebied ter zijde gestaan door coördinatoren. Binnen de subgroep wordt overlegd over specifieke zaken. Besluiten kunnen alleen worden genomen door de Technische Commissie.

Er zijn coördinatoren binnen de mannenlijn voor: senioren en jeugd tot en met U20; voor U18 en U16; voor U14 en voor U12 (m.u.v. vrouwenteams), U10 en peanuts. De teams van de Stichting Eredivisie Basketball Leiden vallen onder de verantwoordelijkheid van het bestuur van deze Stichting.

Binnen de vrouwenlijn is er een werkgroep, bestaande uit maximaal vier personen, onder wie de bestuurlijke verantwoordelijke. Deze groep coördineert de vrouwenteams van senioren tot en met U14 en de vrouwenteams U12. Wanneer het wenselijk is dat een vrouwelijk lid (ook) speelt in een gemengd team (U12) of een mannenteam (U14 of ouder), dient dat per geval te worden voorgelegd aan de Technische Commissie, die daarover een bindend besluit neemt.

Dit bericht is geplaatst in Bestuur, Nieuwsbericht. Bookmark de permalink.

Geef een reactie