In de Algemene Ledenvergadering van 6 juli 2017 zijn voor het seizoen ‘17/’18 de begroting en de contributies vastgesteld. Ook heeft onze penningmeester Bram Berkhout een voorlopig beeld gegeven van het verwachte financiële resultaat over het afgelopen seizoen ’16/’17.

 

Het verheugende nieuws is dat er de financiële ruimte is om de contributies ‘17/’18 gemiddeld met ruim 5% te verlagen ten opzichte van seizoen ‘16/’17.

 

Binnenkort worden de contributiebrieven (dit jaar weer eenmaling PER POST) verstuurd naar alle leden. Helaas lopen we ook hier vertraging op door de overgang naar SPORTLINK (zie eerder nieuwsbericht). Belangrijk is dat erna snel een eerste betaling moet plaatsvinden omdat je anders geen wedstrijden zult mogen spelen.

 

Ge-interesseerden kunnen de stukken opvragen bij de secretaris of de penningmeester.