Contributie

Uitleg over hoogte contributies

Het jaarlijks te betalen contributiebedrag is niet voor alle leden gelijk. Bij onze contributie houden we rekening met het aantal trainingen, wedstrijden, de kosten die NBB berekend voor arbitrage & inschrijving en vergoedingen voor ons kader. Dit betekent dat voor teams die hoger spelen, meer trainen en wedstrijden spelen een hogere contributie wordt gevraagd.

De hoogte van de contributies voor de verschillende teams voor een nieuw seizoen worden telkens in de laatste Algemene Ledenvergadering van het voorgaande seizoen vastgesteld.

Bij BS Leiden wordt je altijd lid voor het seizoen waarin je je aanmelding doet. Het lidmaatschap wordt automatisch verlengd. Opzegging dient altijd schriftelijk plaats te vinden middels een brief of e-mail.

Contributiebedragen seizoen 2017-2018

TEAM KLASSE Aantal uren trainen per week Contributie 2017-2018
HS 1 DBL Team ZZ
MU4 1 DTL Team ZZ
HS 2 PD 4,50 € 540
HS 3 2e DIV 3,00 € 480
HS 4 AFD 1,50 € 330
HS 5 AFD 1,50 € 330
RS 1 DIV A 2,75 € 200
RS 2 DIV C 1,50 € 200
MU20 1 2e DIV 4,50 € 480
MU8 1 ERE DIV Team ZZ
MU8 2 2e DIV 4,50 € 480
MU8 3 AFD 3,00 € 330
MU6 1 ERE DIV Team ZZ
MU6 2 2e DIV 4,50 € 480
MU6 3 AFD 3,00 € 330
MU6 4 AFD 3,00 € 330
MU4 1 ERE DIV 4,50 € 540
MU4 2 AFD1 4,50 € 420
MU4 3 AFD 3,00 € 330
MU4 4 AFD 3,00 € 330
DS 1 AFD 3,00 € 420
VU20 1 AFD 3,00 € 330
VU8 1 AFD 3,00 € 330
VU8 2/VU6 2 AFD 3,00 € 330
VU6 1 2e DIV 4,50 € 480
VU4 1 AFD 4,50 € 420
VU4 2 AFD 3,00 € 330
VU2 1 AFD 3,00 € 330
X2 1 2e DIV 4,50 € 480
X2 2 AFD 3,00 € 330
X2 3 AFD 3,00 € 330
X2 4 /VU2 2 AFD 3,00 € 330
X0 1 AFD 3,00 € 240
X0 2 AFD 3,00 € 240
X0 3 AFD 3,00 € 240
X8 N.v.t. 2,00 € 180
X6 N.v.t. 1,00 € 120
Recreanten N.v.t. 1,50 € 180
Trainend* N.v.t. 3,00 € 180

Hoe betaal ik mijn contributie?

Je kunt je contributie op drie manieren betalen:

  1. In een keer
  2. In vijf termijnen via automatische incasso. Deze optie geldt alleen voor leden die aan het begin van het seizoen lid zijn.
  3. In drie termijnen via eigen bankoverschrijving.

 

Let op: de spelerskaart wordt pas afgegeven en er kan pas deelgenomen worden aan wedstrijden indien minimaal de eerste termijn is voldaan of door ons is geïncasseerd.

 

Check voor uw kind de polis van uw zorgverzekeraar!

Sommige zorgverzekeraars bieden hun verzekerden een vergoeding voor de contributie van de sportvereniging van de meeverzekerde kinderen. Dit geldt in ieder geval voor Zorg en Zekerheid. Deze verzekeraar vergoedt € 50,00 van de contributie vansportverenigingen uw kinderentot 18 jaar als u een AV-GeZZin of AV-Totaal heeft.

 

Betalingsprobleem? Blijf er niet mee zitten!

Mogelijk heeft u door omstandigheden een probleem om (nu) aan de contributieverplichting (voor uw kind) te voldoen. U kunt in vertrouwen hierover contact zoeken met onze penningmeester op penningmeester@bsleiden.nl. We zullen dan zeker voor u een passende oplossing vinden.

Op voorhand is het goed te weten dat voor gezinnen met weinig geld of met financiële problemen, er allerlei fondsen en regelingen zijn. Zo geeft in onze regio het jeugdsportfonds sportkansen aan kinderen vanaf 4 tot 18 jaar die leven in gezinnen waar niet genoeg geld aanwezig is om lid te worden van een sportvereniging. Voor die kinderen betaalt Jeugdsportfonds de contributie en in bepaalde gevallen de sportattributen. Zie http://www.jeugdsportfonds.nl/

 

Vaak hebben ook verschillende gemeenten in het kader van hun minimabeleid/bijzondere bijstand ook nog aparte/aanvullende regelingen om kinderen uit gezinnen met weinig geld, te laten sporten.

Het gironummer van BS Leiden is NL26 INGB 0002 9995 68