Contributie

If you can’t  read in Dutch, please send an e-mail to penningmeester@bsleiden.nl. We will inform you in English about the information on this page.

Uitleg over hoogte contributies

Het jaarlijks te betalen contributiebedrag is niet voor alle leden gelijk. Bij onze contributie houden we rekening met het aantal trainingen, wedstrijden, de kosten die NBB berekend voor arbitrage & inschrijving en vergoedingen voor ons kader. Dit betekent dat voor teams die hoger spelen, meer trainen en wedstrijden spelen een hogere contributie wordt gevraagd.

De hoogte van de contributies voor de verschillende teams voor een nieuw seizoen worden telkens in de laatste Algemene Ledenvergadering van het voorgaande seizoen vastgesteld.

Bij BS Leiden wordt je altijd lid voor het seizoen waarin je je aanmelding doet. Het lidmaatschap wordt automatisch verlengd. Opzegging dient altijd schriftelijk plaats te vinden middels een brief of e-mail.

Contributiebedragen seizoen 2018-2019

TEAM Soort team KLASSE Contributie
Peanuts < 6jr Gemengd NS € 120,00
Peanuts < 8jr Gemengd NS € 180,00
X10 1 Gemengd AFD € 255,00
X10 2 Gemengd AFD € 255,00
X10 3 Gemengd AFD € 255,00
X12 2 Gemengd AFD € 330,00
X12 3 Gemengd AFD € 330,00
M12 1 Mannen 2e DIV € 480,00
M14 1 Mannen ERE DIV € 540,00
M14 2 Mannen 1KL € 420,00
M14 3 Mannen AFD € 330,00
M14 4 Mannen AFD € 330,00
M16 1 Mannen ERE DIV Contributie via Zorg en Zekerheid Leiden Basketball
M16 2 Mannen 2e DIV € 480,00
M16 3 Mannen AFD € 330,00
M16 4 Mannen AFD € 330,00
M18 1 Mannen ERE DIV Contributie via Zorg en Zekerheid Leiden Basketball
M18 2 Mannen 2e DIV € 480,00
M18 3 Mannen AFD € 330,00
M20 1 Mannen 2e DIV € 480,00
M20 2/M18 4 Mannen AFD € 330,00
M21 1 Mannen DTL Contributie via Zorg en Zekerheid Leiden Basketball
MSE 1 Mannen DBL Contributie via Zorg en Zekerheid Leiden Basketball
MSE 2 Mannen PD € 540,00
MSE 3 Mannen 2e DIV € 480,00
MSE 4 Mannen AFD € 330,00
MSE 5 Mannen AFD € 330,00
V12 1 Vrouwen 1KL € 420,00
V12 2 Vrouwen AFD € 330,00
V14 1 Vrouwen 2e DIV € 480,00
V14 2 Vrouwen AFD € 330,00
V16 1 Vrouwen 2e DIV € 480,00
V20 1 Vrouwen ERE DIV € 540,00
V20 2 Vrouwen 1KL € 420,00
V20 3 Vrouwen AFD € 330,00
VSE 1 Vrouwen 2e DIV € 420,00
Rollers Gemengd DIV B € 240,00
Recreanten NS € 180,00
Trainend* Afhankelijk van team waarbij getraind wordt NS € 180,00

 

Hoe betaal ik mijn contributie?

Je kunt je contributie van BS Leiden op drie manieren betalen:

  1. In een keer
  2. In drie gelijke termijnen via eigen bankoverschrijving
  3. In drie gelijke termijnen via automatische incasso.

Betalen in 3 termijnen is alleen mogelijk voor leden die aan het begin van het seizoen lid zijn.

Bij bankafschrijving dienen de termijnen uiterlijk op 1 september, 1 november en 1 januari in het verenigingsjaar voldaan te zijn.

Bij keuze voor automatische incasso worden de termijnbedragen respectievelijk rond 27 augustus, 27 oktober en 27 december in het verenigingsjaar geïncasseerd.

Let op: je krijgt in Sportlink (ledensysteem) pas ‘speelrecht’ als minimaal de eerste termijn van je contributie is voldaan voor 1 september in het verenigingsjaar. Zonder ‘speelrecht’ kun je NIET meedoen aan wedstrijden.

Check voor uw kind de polis van uw zorgverzekeraar!

Sommige zorgverzekeraars bieden hun verzekerden een vergoeding voor de contributie van de sportvereniging van de meeverzekerde kinderen. Voor zover wij weten geldt in ieder geval voor Zorg en Zekerheid.

Betalingsprobleem? Blijf er niet mee zitten!

Mogelijk heeft u door omstandigheden een probleem om (nu) aan de contributieverplichting (voor uw kind) te voldoen. U kunt in vertrouwen hierover contact zoeken met onze penningmeester op penningmeester@bsleiden.nl. We zullen dan zeker voor u een passende oplossing vinden.

Op voorhand is het goed te weten dat voor gezinnen met weinig geld of met financiële problemen, er allerlei fondsen en regelingen zijn. Zo geeft in onze regio het Jeugdfonds Sport & Cultuur sportkansen aan kinderen vanaf 4 tot 18 jaar die leven in gezinnen waar niet genoeg geld aanwezig is om lid te worden van een sportvereniging. Voor die kinderen betaalt Jeugdfonds Sport & Cultuur de contributie en in bepaalde gevallen de sportattributen. Zie https://jeugdfondssportencultuur.nl/

Verder hebben ook verschillende gemeenten in het kader van hun minimabeleid/bijzondere bijstand ook nog aparte/aanvullende regelingen om kinderen uit gezinnen met weinig geld, te laten sporten.