Contributie

If you can’t read in Dutch, please send an e-mail to penningmeester@bsleiden.nl. We will inform you in English about the information on this page.

Uitleg over hoogte contributies

Het jaarlijks te betalen contributiebedrag is niet voor alle leden gelijk. Bij onze contributie houden we rekening met het aantal trainingen, wedstrijden, de kosten die NBB berekend voor arbitrage & inschrijving en vergoedingen voor ons kader. Dit betekent dat voor teams die hoger spelen, meer trainen en wedstrijden spelen een hogere contributie wordt gevraagd.

De hoogte van de contributies voor de verschillende teams voor een nieuw seizoen worden telkens in de laatste Algemene Ledenvergadering van het voorgaande seizoen vastgesteld.

Bij BS Leiden wordt je altijd lid voor het seizoen waarin je je aanmelding doet. Het lidmaatschap wordt automatisch verlengd. Opzegging dient altijd schriftelijk plaats te vinden middels een brief of e-mail.

Contributiebedragen seizoen 2019-2020

TEAM KLASSE Contributie 19/20
MSE 1 – StEBL DBL via ZZ
MSE 2 PD € 570
MSE 3 2e DIV € 510
MSE 4 AFD € 345
MSE 5 AFD € 345
VSE 1 2e DIV € 435
VSE 2 AFD € 345
RS 1 ROLL € 250
Gteam GT € 150
M22 1 AFD € 345
M21 1 – StEBL DTL via ZZ
M20 1 2e DIV € 510
M18 1 – StEBL ERE via ZZ
M18 2 2e DIV € 510
M18 3 AFD € 345
M18 4 AFD € 345
M16 1 – StEBL ERE via ZZ
M16 2 2e DIV € 510
M16 3 AFD € 345
M16 4 AFD € 345
M16 5 AFD € 345
M16 6 AFD € 345
M14 1 ERE € 570
M14 2 AFD+ € 435
M14 3 AFD € 345
M14 4 AFD € 345
M14 5 AFD € 345
V20 1 ERE € 570
V20 2 AFD € 345
V16 1 2e DIV € 510
V16 2 AFD € 345
V14 1 2e DIV € 510
V14 2 AFD € 345
V14 3 AFD € 345
M12 1 2e DIV € 510
X12 2 AFD € 345
X12 3 (V) AFD € 345
X12 4 AFD € 345
X12 5 (V) AFD € 345
X12 6 AFD € 345
X10 1 X10 € 270
X10 2 X10 € 270
X10 3 X10 € 270
X10 4 X10 € 270
X8 X08 € 180
X6 X06 € 120
Recr 1 RECR € 180
Recr 2 RECR € 180
Trainend. 1 training pw* TRAI € 180
Trainend. 2 trainingen pw* TRAI € 240
Trainend. 3 trainingen pw* TRAI € 300

Hoe betaal ik mijn contributie?

Je kunt je contributie van BS Leiden op drie manieren betalen:

  1. In een keer
  2. In drie gelijke termijnen via eigen bankoverschrijving
  3. In drie gelijke termijnen via automatische incasso.

Betalen in 3 termijnen is alleen mogelijk voor leden die aan het begin van het seizoen lid zijn.

Bij bankafschrijving dienen de termijnen uiterlijk op 1 september, 1 november en 1 januari in het verenigingsjaar voldaan te zijn.

Bij keuze voor automatische incasso worden de termijnbedragen respectievelijk rond 27 augustus, 27 oktober en 27 december in het verenigingsjaar geïncasseerd.

Let op: je krijgt in Sportlink (ledensysteem) pas ‘speelrecht’ als minimaal de eerste termijn van je contributie is voldaan voor 1 september in het verenigingsjaar. Zonder ‘speelrecht’ kun je NIET meedoen aan wedstrijden.

Check voor uw kind de polis van uw zorgverzekeraar!

Sommige zorgverzekeraars bieden hun verzekerden een vergoeding voor de contributie van de sportvereniging van de meeverzekerde kinderen. Voor zover wij weten geldt in ieder geval voor Zorg en Zekerheid.

Betalingsprobleem? Blijf er niet mee zitten!

Mogelijk heeft u door omstandigheden een probleem om (nu) aan de contributieverplichting (voor uw kind) te voldoen. U kunt in vertrouwen hierover contact zoeken met onze penningmeester op penningmeester@bsleiden.nl. We zullen dan zeker voor u een passende oplossing vinden.

Op voorhand is het goed te weten dat voor gezinnen met weinig geld of met financiële problemen, er allerlei fondsen en regelingen zijn. Zo geeft in onze regio het Jeugdfonds Sport & Cultuur sportkansen aan kinderen vanaf 4 tot 18 jaar die leven in gezinnen waar niet genoeg geld aanwezig is om lid te worden van een sportvereniging. Voor die kinderen betaalt Jeugdfonds Sport & Cultuur de contributie en in bepaalde gevallen de sportattributen. Zie https://jeugdfondssportencultuur.nl/

Verder hebben ook verschillende gemeenten in het kader van hun minimabeleid/bijzondere bijstand ook nog aparte/aanvullende regelingen om kinderen uit gezinnen met weinig geld, te laten sporten.