Een nieuw seizoen, nieuwe spelregels

Een nieuw basketbalseizoen staat voor de deur. Zoals gebruikelijk veranderen er weer wat spelregels. Dit zijn de belangrijkste wijzigingen.

Indien de wedstrijdklok op 2:00 minuten of minder staat in de vierde periode en in verlengingen, mag de verdedigende speler bij een bal-inname met geen enkel lichaamsdeel over de lijn komen om op die manier de bal-inname te bemoeilijken. De arbiter zal een preventief signaal gebruiken. Een overtreding na de waarschuwing zal een technische fout van de betreffende speler opleveren.

Nieuw: Indien er een Technische fout wordt gefloten zal er één vrije worp worden toegekend. Na de vrije worp zal het spel worden hervat door een bal-inname door het team dat balbezit had of recht had op balbezit, op het moment van het fluiten voor de Technische fout.

De achterliggende gedachte van deze regelwijziging, die vooral vanuit de coaches en de spelers is ontstaan, komt er op neer dat een dubbele bestraffing, zoals het geval indien de Technische fout wordt gefloten tegen ploeg A terwijl ploeg A balbezit heeft, komt te vervallen.

Aanpassingen 24-secondenregel. Indien de wedstrijdklok 2:00 minuten of minder speeltijd laat zien in het vierde kwart en in een verlenging, volgend op time-out genomen door het team dat na de time-out recht op balbezit op de verdedigingshelft heeft. De coach van dat team heeft het recht om te beslissen of de bal-inname zal plaatsvinden op het bal-inname punt tegenover de jurytafel op de aanvalshelft of dat de bal-inname op de verdedigingshelft zal plaatsvinden. Indien het spel zal worden hervat ter hoogte van het bal-inname punt tegenover de jurytafel op de aanvalshelft van dat team dan dient de schotklok als volgt te worden teruggezet:

•    Indien er 14 seconden of meer op de schotklok stonden op het moment dat de wedstrijdklok werd gestopt zal de klok worden teruggezet naar 14 seconden.

•    Indien er 13 seconden of minder op de schotklok stonden op het moment dat de wedstrijdklok werd gestopt zal de schotklok niet worden teruggezet, maar zal deze verdergaan vanaf het moment dat deze werd stilgezet.

Indien de bal wordt ingenomen op de verdedigingshelft zal de schotklok worden gereset naar 24 seconden of verder gaan vanaf het moment dat de schotklok werd stilgezet.

Nieuw: Bal inname na een Onsportieve of diskwalificerende fout:

•    De bal inname die onderdeel vormt van de straf van een onsportieve of diskwalificerende fout zal moeten plaatsvinden ter hoogte van het bal inname punt op de aanvalshelft van dat team.

•    De bal inname die onderdeel vormt van de straf van een fighting fout zal moeten plaatsvinden ter hoogte van het bal inname punt op de aanvalshelft van dat team.

•    In al deze gevallen resteren er 14 seconden op de schotklok .

En dan is er nog deze aanpassing: Als het balbezit overgaat naar het andere team na een fout of een overtreding van de tegenpartij wordt de schotklok aangepast. Wordt de bal op de verdedigingshelft ingenomen, dan wordt de klok op 24 seconden gezet. Wordt de bal uitgenomen op de aanvalshelft van dat team, dan is er geen sprake van een nieuwe 24 maar een reset naar 14 seconden.

Dit bericht is geplaatst in Nieuwsbericht. Bookmark de permalink.

Geef een reactie