Veel informatie op deze site is vrij toegankelijk. Voor bepaalde functies moet je echter inloggen. Alle leden hebben automatisch een inlogcode, die bestaat uit je lidnummer. Als je het wachtwoord niet weet, kan je je dat laten toesturen. Dit mailtje gaat dan naar het mail-adres, zoals opgegeven aan de ledenadministratie. Het is tevens het mailadres, waarop je de Time Out ontvangt.

Als je eenmaal bent ingelogd, zul je -afhankelijk van je “Rol”- bepaalde rechten/bevoegdheden hebben.