Reglement

In de ALV van 5-7-2018 zijn gewijzigde statuten en in de ALV van 28-6-2018 het gewijzigde huishoudelijk reglement door de leden goedgekeurd.

De Statuten kan men ophalen door deze KvK-link aan te klikken.
Deze versie is op 5-7-2018 door de ALV goedgekeurd en op 21 december 2018 bij de notaris bekrachtigd.
Dat is de versie zoals die is gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel. Een wat meer leesbare versie vind je hier.

Het Huishoudelijk Reglement is via deze HH-link op te roepen.
Deze versie is op 28 juni 2018 door de ALV goedgekeurd.