• ALV akkoord met begroting en contributies

 • Donderdagavond 24 juni 2021 hield BS Leiden een Algemene Ledenvergadering (ALV). Het belangrijkste agendapunt was het voorstel van het bestuur met de betrekking tot de begroting 2021-2022 en de daaraan gekoppelde contributies voor het nieuwe seizoen. De aanwezige leden hebben unaniem voor het bestuursvoorstel gekozen. De begroting en contributies voor het seizoen 2021-2022 zijn daarmee vastgesteld.

  De contributies voor het seizoen 2021-2022 zijn:

   

  Contributie seizoen 21-22

  Landelijk spelende teams (Promo, Eredivisie en 2e divisie)

  € 636

  Afdeling teams

  € 411

  Peanuts 8

  € 210

  Peanuts 6

  € 150

  Rollers

  € 315

  G-team

  € 165

  Recreanten

  € 210

  Trainend lid (bij team dat 1 keer traint per week)

  € 210

  Trainend lid (bij team dat 2 keer traint per week)

  € 270

  Trainend lid (bij team dat 3 keer traint per week)

  € 330

  Corona-korting

  Penningmeester Bram Berkhout heeft de aanwezige leden ook meegenomen in de financiële stand van zaken met betrekking tot het lopende seizoen 2020-2021. Dit seizoen is sportief, maar ook financieel zwaar beïnvloedt door de gevolgen van de Corona-pandemie. De vereniging heeft lang niet alle begrote inkomsten kunnen genereren, maar het bestuur is wel erg succesvol geweest in het reduceren van de kosten. De verwachting is dan ook dat de vereniging een substantieel exploitatieoverschot zal realiseren over het seizoen 2020-2021. De aanwezige leden op de ALV hebben ingestemd met het bestuursvoorstel om dit overschot volledig in te zetten als een corona-korting op de contributie die de huidige leden voor het nieuwe seizoen in rekening gebracht zullen krijgen. De hoogte van de korting wordt in augustus 2021 berekend, dan zal er namelijk een nog beter inzicht zijn in de werkelijke inkomsten en uitgaven van de vereniging over seizoen 2020-2021.

  Op tijd opzeggen

  Mocht jij of je kind aan het einde van dit seizoen willen stoppen met basketballen bij BS Leiden, dan is het van groot belang dat je je tijdig afmeldt. Doe je dat niet op tijd, dan kan dat je geld gaan kosten. Zie onze opzegregels: Opzeggen Lidmaatschap | BS Leiden