• ALV op 9 juli

  20 jun 2020
 • De verwachting is dat de Rijksoverheid het vanaf 1 juli weer toestaat dat sportkantines open zijn. Dus ook ons Honk.

  Dit maakt het ook mogelijk om de traditionele zomerversie van de Algemene Ledenvergadering (ALV) van BS Leiden in het Honk te organiseren. Wel iets later dan normaal. Het bestuur heeft besloten om deze ALV niet de laatste donderdag van juni te organiseren, maar op donderdag 9 juli. Wel dus gewoon weer in het Honk.

  Op de agenda staat:
  •    Sportieve gevolgen van de corona-crises voor het lopende seizoen en het komende seizoen. Dit zover dat nu al duidelijk is.
  •    Conceptbegroting 2020-2021 van het bestuur, inclusief voorgestelde contributiehoogte.
  •    Rondvraag

  De ALV vindt dus donderdagavond 9 juli plaats. We starten 20.00.
  Vooraf geïnteresseerd in de conceptbegroting? Deze kan opgevraagd worden bij de penningmeester, via penningmeester@bsleiden.nl

  Omdat de ALV dit jaar pas in juli plaatsvindt, versoepelt het bestuur de opzegregels voor het nieuwe seizoen. Normaal kan kosteloos opgezegd worden tot en met 30 juni van het lopende seizoen. Alleen dit jaar geldt hiervoor als uiterste datum 15 juli 2020. Alle regels rondom opzeggen staan op: https://www.bsleiden.nl/opzeggen-lidmaatschap/