• ALV op vrijdag 24 juni

 • Het bestuur organiseert op vrijdagavond 24 juni 2022 de traditionele zomerversie van de Algemene Ledenvergadering (ALV) van BS Leiden.
  De ALV vindt zoals altijd plaats in het Honk en begint om 20:30.
  Op de agenda staat:
  • Conceptbegroting voor seizoen 2022-2022, inclusief voorstel nieuwe contributies
  • Aanpassingen op ons huishoudelijk reglement
  • Afscheid van bestuursleden
  • Rondvraag

  Bij aanmelding voor ALV bij secretaris@bsleiden.nl krijgt u de agenda en het te behandelen HHR toegestuurd.

  Vooraf geïnteresseerd in de conceptbegroting? Deze kan opgevraagd worden bij de penningmeester, via penningmeester@bsleiden.nl

  Tot slot ter informatie. Conform huishoudelijk reglement, kunnen leden die volgend seizoen willen stoppen met basketball bij BS Leiden, alleen tot en met 30 juni 2022 kosteloos kunnen opzeggen.
  Zie onze opzegregels op www.bsleiden.nl onder informatie > opzeggen