• Clubprotocol Corona BS Leiden

 • BASIS REGELS

  ●    We houden ons aan de regels opgesteld door de overheid

  ●    Blijf thuis bij (milde) klachten

  ●    Was vaak je handen en hoest of nies in je elleboog

  ●    Ben je 18 jaar of ouder? 1.5m afstand houden! Tot en met 17 jaar is 1,5m afstand niet verplicht

  ●    Gebruik het aanwezige desinfecteringsmiddel en volg aangegeven looproutes

  ●    Kantine ('t HONK) is volledig gesloten

  ●    Geforceerd stemgebruik, zingen en schreeuwen zijn niet toegestaan


  BASIS REGELS TRAININGEN

  Coaches we doen een dringend beroep op jullie om:
  Tijdig te stoppen met de training zodat ook werkelijk de aanvangstijd voor de volgende groep gehaald kan worden en om toe te zien op het binnenkomen en vertrekken van jullie teams conform de regels.

  ●    Teams en andere groepen die geen gebruik gaan maken van de beschikbare zaalruimte, verzoeken wij dit te melden bij paul@rosdorff.nl. Dan kunnen wij vrije ruimte toewijzen aan andere teams

  ●    Wisseling van groepen dient zodanig te gebeuren dat de 1.5 meter regels in acht worden genomen. Dus als de groep voor jullie nog in de zaal is, wachten op de gangen en in de hal zodanig dat iedereen die naar buiten wil ook voldoende afstand kan bewaren.

  ●    Kom niet te vroeg naar de training (maximaal 15 minuten voor aanvang)

  ●    Ouders gaan zo min mogelijk mee naar binnen/wachten buiten

  ●    Kleedkamers en douches mogen NIET GEBRUIKT worden. Laat iedereen zo veel mogelijk omgekleed naar de trainingen komen. Schoenen wisselen op de gang.

  ●    Neem je eigen bal mee

  ●    Neem je eigen bidon mee, want de kantine is dicht

  ●    Gebruik en instructie van The Gun komen wij op korte termijn op terug

  ●    Oefenwedstrijden plannen / aanvragen via Gerda wedstrijdsecretariaat@bsleiden.nl

  ●    Hulp bij het vinden van scheidsrechters kan na akkoord van Gerda via Paul Rosdorff

  ●    Vertrek na de training : Niet blijven hangen, ook niet in kleine groepjes , BOA’s hebben instructie om direct te bekeuren.

  REGELS TRAININGEN TOT EN MET 17 JAAR

  •    Trainingen zijn toegestaan en gaan ook gewoon door tot en met de leeftijdsgroep U18

  •    Oefenwedstrijden zijn toegestaan tussen teams (tot en met U18) van BS Leiden onderling, dus niet tegen teams van andere clubs


  VERNIEUWDE REGELS TRAININGEN VANAF 18 JAAR


  Op 18 november is met directie ingang voor een onbepaalde periode een extra beperking van kracht voor personen van 18 jaar en ouder.

  ●    De aantallen waarin gesport mag worden zijn van 2 personen naar 4 personen gegaan en er mogen geen groepslessen meer worden gegeven.

  ●    Het geven van groepslessen aan volwassenen is niet toegestaan. Hoe moeten we wel en niet omgaan met meerdere individueel sportende personen of tweetallen in de sport?

  ●    Maximaal vier personen mogen met elkaar sporten (binnen en buiten). De groepjes houden onderling 1,5 meter afstand, er is een duidelijke afbakening van de groepjes en zij mengen niet.

  ●    Indien nodig kan een sporter om een aanwijzing vragen aan een begeleider/trainer (die overigens niet aanwezig is voor een begeleiding van meerdere groepjes tegelijk, aangezien er geen groepslessen plaatsvinden).

  ●    Voor U20 en ouder is de maatregel: maximaal 4 spelers met inachtneming van 1.5 meter mogen samen trainen, degroepen onderling niet mengen

  ●    Wel is het in de huidige omstandigheden mogelijk een team te laten trainen in één zaal in viertallen. Exclusief trainers en eventueel noodzakelijke begeleiders

  ●    Er kunnen uitsluitend oefeningen worden gedaan waarbij de 1.5 meter wordt aangehouden. Dus niet de hele groep bij elkaar halen. Gewoon op afstand blijven!

  ●    Er mag alleen niet actief training worden gegeven, maar er mag wel een toezichthouder aanwezig zijn.

  ●    We kunnen dit oplossen door voorafgaand aan een training een programma te communiceren met de groep (op afstand en onderling 1.5 meter aanhouden) en dan de oefeningen hetzij in station vorm hetzij gelijktijdig op de verschillende stations uit te voeren.

  ●    De toezichthouder kan dan bijvoorbeeld rondom de middencirkel de verschillende groepen op verzoek wat aanwijzingen geven.

  ●    Stel een trainer vormt met een speler een viertal en doet op één station de oefeningen voor en de andere stations volgen de deelnemers die oefeningen.  

  ●    De trainer / toezichthouder geeft vanuit het midden van de zaal een viertal instructie en de rest volgt.

  ●    Voor Vijf Meihal, Houtkwartier en Kikkerpolder kan de sportzaal indien gewenst gescheiden worden door de scheidingswand

  ●    Vooralsnog stellen wij voor dat de trainingsgroepen op de bekende tijden een zodanige verdeling van de beschikbare tijd en ruimte maken dat iedereen aan bod komt.

  Mensen, het is een rare tijd. Laten we zorgen dat we ons zelf geen verwijten hoeven te maken en ons gedrag binnen de gestelde richtlijnen houden. Hopelijk kunnen we dan op een bepaald moment weer normaal basketballen.


  MONDKAPJE

  ●    In de hal en gangen (publieke ruimtes) bij onze zalen: Houtkwartier, Kikkerpolder en Vijf Meihal : mondkapje verplicht

  ●    BS Leiden verzoekt haar leden >13 jaar , ouders van leden en eventuele andere bezoekers aan de wettelijke verplichtingen mee te werken en op dit punt NIET de grenzen op te zoeken, maar gezond verstand te gebruiken.

  ●    Trainers en coaches graag vrijwillig ook tijdens het geven van training mondkapje gebruiken.

  ●    13 jaar en ouder, voor en na de training in de gang direct mondkapje op

  Bedankt en veel speelplezier!