• Onze Blessure-regeling

  De leden van BS hebben ooit een heuse blessureregeling afgesproken. Deze regeling wordt nog
  steeds toegepast als leden tijdens een seizoen geblesseerd raken.

  De regel is dat geblesseerde leden de contributie over het seizoen waarin ze geblesseerd raken,
  gewoon volledig betalen. Op de contributiefactuur voor het volgende seizoen het betrokken lid dan
  een korting over het aantal maanden dat ze in het lopende seizoen niet heeft kunnen spelen. De
  regeling wordt hieronder met een voorbeeld toegelicht!

  Om gebruik te maken van de blessure-regeling moet het lid of zijn/haar ouder het volgende doen

  • Over het lopende seizoen de hele contributiefactuur betalen
  • Melding maken bij de penningmeester vanaf welke datum je geblesseerd bent

  Op het moment dat de penningmeester vervolgens de contributiefacturen klaarmaakt voor het
  nieuwe seizoen (standaard in augustus), zal de penningmeester bij het lid (zijn/haar ouder) en bij de
  betrokken trainer nagaan hoeveel maanden het lid uiteindelijk in het vorige seizoen niet heeft
  kunnen basketballen. Dit moet de penningmeester weten om je de juiste korting te berekeken.

  Kun je vanwege je blessure helemaal niet meer basketballen, dan zal de korting na afloop van het
  seizoen worden uitgekeerd.

 • Voorbeeld

  Lid Thimo speelt in seizoen 2022-2023 in een afdelingsteam en voor dat seizoen is de jaarcontributie
  is 426 euro.

  Lid Thimo raakt 25 september 2022 geblesseerd en kan pas in januari 2023 weer trainen en spelen.
  Op basis van onze blessureregeling krijgt ze dan 3 maanden korting op de contributie van het
  volgende seizoen.

  Een seizoen bestaat voor de boekhouding uit 10 maanden (september tot en met juni). Per
  blessuremaand in seizoen 2022-2023 geeft dat lid Thimo recht op 42,60 korting op de contributie van
  het volgend seizoen (seizoen 2023-2024). Lid Thimo is echter 3 maanden geblesseerd geweest, en dat
  betekent dat hij recht heeft op 3 maanden korting. Concreet betekent dit dat de penningmeester een
  bedrag van 127,80 euro af van de contributiefactuur voor het nieuwe seizoen 2023-2024.