• Contributie

  If you can't  read in Dutch, please send an e-mail to penningmeester@bsleiden.nl. We will inform you in English about the information on this page: https://www.bsleiden.nl/contributie/

  Uitleg over hoogte van onze contributies

  Elk lid betaalt de vereniging contributie om te mogen basketballen. Het jaarlijks te betalen contributiebedrag is echter niet voor alle leden gelijk. Bij onze contributies houden we rekening met het aantal trainingen, wedstrijden, de kosten die NBB berekend voor arbitrage & inschrijving en vergoedingen voor ons kader. Dit betekent dat voor teams die hoger spelen, meer trainen en wedstrijden spelen een hogere contributie wordt gevraagd.

  De hoogte van de contributies voor de verschillende teams voor een nieuw seizoen worden telkens in de laatste Algemene Ledenvergadering van het voorgaande seizoen vastgesteld.

  Bij BS Leiden wordt je altijd lid voor het seizoen waarin je je aanmelding doet. Het lidmaatschap wordt automatisch verlengd. Opzegging dient altijd schriftelijk plaats te vinden door een e-mail te sturen naar leden@bsleiden.nl. Belangrijk; er gelden opzegregels, zie Opzeggen Lidmaatschap | BS Leiden

  Contributies voor seizoen 2024-2025

  Op de ALV van 27 juni 2024 hebben de leden de contributies voor seizoen 2024-2025 vastgesteld. ie tabel aan rechterkant van deze pagina. Nieuwe leden betalen eenmalig 30 euro aan inschrijfgeld.

  Waarom is de contributie voor 'landelijk spelende teams' hoger dan die voor 'afdelingsteams

  Het klopt dat beide contributies gelden voor leden die zowel trainen als wedstrijden spelen. Toch verschilt de contributiehoogte. Dit komt omdat de landelijke teams (altijd de hoogst spelende teams in een leeftijdsklasse) in vergelijking met afdelingsteams vaker trainen en ook de beschikking hebben over een meer ervaren trainer. En de meer ervaren trainers krijgen een hogere vrijwilligersvergoeding.

  Door alle deze factoren liggen de kosten van een landelijk team voor de vereniging standaard veel hoger dan voor een afdelingsteam. En daarom....betalen spelers in deze teams een hogere contributie.

  In principe hebben we bij BS in elke leeftijdsklasse een of meer landelijk spelende teams. En er is ooit afgesproken door de leden dat een lid voor elk landelijk team dezelfde contributie betaalt, dus of het nu om m12-1 gaat of om v18-2.

  Over de contributieklasse 'alleen trainende leden' en  'peanuts < 8'

  Het is bij BS Leiden in overleg met de technische commissie en/of coach mogelijk om alleen mee te doen aan de trainingen van een bepaald team. Deze leden betalen een lagere contributie. 

  De hoogte van de contributie wordt in dit geval bepaald door het aantal keren dat een team waarbij je wilt trainen, per week traint. De hoogte van je contributie wordt dus NIET bepaald door je keuze of je alle trainingen van het team bijwoont of bijvoorbeeld slechts 1. 

  Voorgaande regel geldt ook voor de 'peanuts < 8'. Deze jonge spelers mogen twee keer komen per week, maar dat hoeft niet. De contributie is wel bepaald op 2 keer trainen per week.

 • Contributie Bedragen 2024-2025

  TeamContributie
  BS M16-1 (inclusief deelname aan BSA)€ 1, 575.00
  ZZ M19-1 (inclusief deelname BSA) € 1, 575.00
  Topsportteams (MSE2/Promo, m19-2, VSE2/Promo en VU21-1) € 795.00
  Andere BS-teams in Promo, Eredivisie en 1e divisie) € 693.00
  Afdeling teams € 447.00
  Peanuts 8 € 231.00
  Peanuts 6 € 165.00
  Rollers € 342.00
  G-team € 180.00
  Recreanten € 231.00
  Walking Basketball € 165.00
  Instroomgroep € 297.00
  Trainend lid (bij team dat 1 keer traint per week) € 231.00
  Trainend lid (bij team dat 2 keer traint per week) € 297.00
  Trainend lid (bij team dat 3 keer traint per week) € 360.00
  Structureel extra training bij ander team** € 111.00
 • Hoe betaal ik de contributiefactuur?

  Elk lid of zijn/haar ouder ontvangt van de penningmeester een contributiefactuur. Voor de meeste leden gebeurt dit elk seizoen ergens eind augustus. Leden die gedurende het seizoen lid worden, krijgen kort na aanmelding een contributiefactuur voor de resterende maanden van het lopende seizoen.

  De leden of hun ouders de contributiefactuur moeten zelf het bedrag van de contributiefactuur via een bankoverschrijving overmaken aan de vereniging. Het bankrekeningnummer staat op de factuur.

  Alleen leden die eind augustus de contributiefactuur voor het nieuwe seizoen ontvangen, kunnen kiezen om het factuurbedrag in een keer te betalen of in drie gelijke termijnen. Indien men voor het laatste kiest, dienen de 3 termijnen uiterlijk op 1 september, 1 november en 1 januari in het verenigingsjaar voldaan te zijn.

  Liever met automatische incasso betalen?

  Hiervoor is al aangegeven, leden of hun ouders moeten in principe factuur handmatig overmaken via een bankafschrijving. Is automatische incasso wel mogelijk? Jazeker, maar dat mogen we niet zelf als vereniging bepalen. Jij of de ouder moet de vereniging dan eerst machtigen voor het uitvoeren van automatische incasso. Dit formulier moet daarvoor worden ingevuld en ondertekend. Het getekende formulier kan als scan worden opgestuurd naar penningmeester@bsleiden.nl.

  Het gaat om een doorlopende machtiging, die we vervolgens dan elk seizoen dat je lid blijft, gebruiken.

  Bij keuze voor automatische incasso worden de termijnbedragen eind augustus, eind oktober en eind  december in het verenigingsjaar geïncasseerd. Automatische incasso is tot slot alleen mogelijk voor leden die aan het begin van het seizoen al lid zijn.

  Zonder contributiebetaling geen speelrecht

  Let op: je krijgt in Sportlink (ledensysteem) pas speelrecht als minimaal de eerste termijn van je contributie is voldaan voor 1 september in het verenigingsjaar. Zonder dit speelrecht kun je NIET meedoen aan wedstrijden.

  Betaalgegevens BS Leiden:

  Basketballvereniging B.S. Leiden

  Vennemeerstraat 1
  2334 DE Leiden
  Telefoon: 071-2407076
  Contact: penningmeester@bsleiden.nl
  KvK nr. 40445533

  Contact met de penningmeester:

  Bankgegevens:

  Huisbank: ING
  IBAN: NL26INGB0002999568
  BIC: INGBNL2A


  Check voor uw kind de polis van uw zorgverzekeraar!

  Sommige zorgverzekeraars bieden hun verzekerden een vergoeding voor de contributie van de sportvereniging van de meeverzekerde kinderen. Voor zover wij weten geldt in ieder geval voor Zorg en Zekerheid.

  Betalingsprobleem? Blijf er niet mee zitten!

  Mogelijk heeft u door omstandigheden een probleem om (nu) aan de contributieverplichting (voor uw kind) te voldoen. U kunt in vertrouwen hierover contact zoeken met onze penningmeester op penningmeester@bsleiden.nl. We zullen dan zeker voor u een passende oplossing vinden.

  Op voorhand is het goed te weten dat voor gezinnen met weinig geld of met financiële problemen, er allerlei fondsen en regelingen zijn. Zo geeft in onze regio het Jeugdfonds Sport & Cultuur sportkansen aan kinderen vanaf 4 tot 18 jaar die leven in gezinnen waar niet genoeg geld aanwezig is om lid te worden van een sportvereniging. Voor die kinderen betaalt Jeugdfonds Sport & Cultuur de contributie en in bepaalde gevallen de sportattributen. Zie Jeugdfonds Sport en Cultuur | BS Leiden

  Voor leden van 18 jaar en ouders is er sinds 2022 een vergelijkbaar fonds, het Volwassenenfonds. Zie: Volwassenenfonds | BS Leiden

  Verder hebben ook verschillende gemeenten in het kader van hun minimabeleid/bijzondere bijstand ook nog aparte/aanvullende regelingen om kinderen uit gezinnen met weinig geld, te laten sporten. Het is daarom ook altijd slim om even contact op te nemen met je eigen gemeente.

 •