• Contributie betalen via automatische incasso?

  Het is mogelijk dat wij uw jaarcontributie via automatische incasso incasseren. Dit is alleen mogelijk als u
  voor 15 augustus van een nieuw seizoen lid bent (geworden) en u het ons voor die datum heeft doorgegeven dat
  u wil betalen via automatische incasso.


  Om bedragen van uw rekening te mogen afschrijven, moet u ons daartoe een doorlopende machtiging geven.
  Deze gebruiken wij dan elk nieuw seizoen opnieuw om de contributie af te schrijven.
  U geeft ons zo’n doorlopende machtiging door het groende gedeelte van dit formulier (link naar formulier) in te
  vullen en aan de club op te sturen. Het postadres staat op het formulier.

 • Formulier Machtiging voor standaard Europese incasso