• Contributie

  If you can't  read in Dutch, please send an e-mail to penningmeester@bsleiden.nl. We will inform you in English about the information on this page: https://www.bsleiden.nl/contributie/

  Uitleg over hoogte contributies

   

  Het jaarlijks te betalen contributiebedrag is niet voor alle leden gelijk. Bij onze contributie houden we rekening met het aantal trainingen, wedstrijden, de kosten die NBB berekend voor arbitrage & inschrijving en vergoedingen voor ons kader. Dit betekent dat voor teams die hoger spelen, meer trainen en wedstrijden spelen een hogere contributie wordt gevraagd.

  De hoogte van de contributies voor de verschillende teams voor een nieuw seizoen worden telkens in de laatste Algemene Ledenvergadering van het voorgaande seizoen vastgesteld.

  Bij BS Leiden wordt je altijd lid voor het seizoen waarin je je aanmelding doet. Het lidmaatschap wordt automatisch verlengd. Opzegging dient altijd schriftelijk plaats te vinden middels een brief of e-mail.

  Contributie 'alleen trainende leden' en  'peanuts < 8'

  Het is bij BS Leiden in overleg met de technische commissie en/of coach mogelijk om alleen mee te doen aan de trainingen van een bepaald team. Deze leden betalen een lagere contributie. De hoogte van de contributie wordt in dit geval bepaald door het aantal keren dat een team waarbij je wilt trainen, per week traint. De hoogte van je contributie wordt dus NIET bepaald door je keuze of je alle trainingen bijwoont of bijvoorbeeld slechts 1. Voorgaande regel geldt ook voor de 'peanuts < 8'. Deze jonge spelers mogen twee keer komen per week, maar dat hoeft niet. De contributie is echter bepaald op 2 keer trainen per week.

  Eenmalig inschrijfgelden 

  Nieuwe leden betalen eenmalig 30 euro aan inschrijfgeld.

  Hoe betaal ik mijn contributie?

  Je kunt je contributie van BS Leiden op drie manieren betalen:

  1. In een keer
  2. In drie gelijke termijnen via eigen bankoverschrijving
  3. In drie gelijke termijnen via automatische incasso.

  Betalen in 3 termijnen is alleen mogelijk voor leden die aan het begin van het seizoen lid zijn.

  Bij bankafschrijving dienen de termijnen uiterlijk op 1 september, 1 november en 1 januari in het verenigingsjaar voldaan te zijn.

  Bij keuze voor automatische incasso worden de termijnbedragen respectievelijk rond 27 augustus, 27 oktober en 27 december in het verenigingsjaar geincasseerd.

  Let op: je krijgt in Sportlink (ledensysteem) pas speelrecht™ als minimaal de eerste termijn van je contributie is voldaan voor 1 september in het verenigingsjaar. Zonder ˜speelrecht kun je NIET meedoen aan wedstrijden.

  Betaalgegevens:

  Basketballvereniging B.S. Leiden

  Vennemeerstraat 1
  2334 DE Leiden
  Telefoon: 071-2407076

  Contact: penningmeester@bsleiden.nl
  KvK nr. 40445533

  Bankgegevens:

  Huisbank: ING

  IBAN: NL26INGB0002999568
  BIC: INGBNL2A

  Check voor uw kind de polis van uw zorgverzekeraar!

  Sommige zorgverzekeraars bieden hun verzekerden een vergoeding voor de contributie van de sportvereniging van de meeverzekerde kinderen. Voor zover wij weten geldt in ieder geval voor Zorg en Zekerheid.

  Betalingsprobleem? Blijf er niet mee zitten!

  Mogelijk heeft u door omstandigheden een probleem om (nu) aan de contributieverplichting (voor uw kind) te voldoen. U kunt in vertrouwen hierover contact zoeken met onze penningmeester op penningmeester@bsleiden.nl. We zullen dan zeker voor u een passende oplossing vinden.

  Op voorhand is het goed te weten dat voor gezinnen met weinig geld of met financiele problemen, er allerlei fondsen en regelingen zijn. Zo geeft in onze regio het Jeugdfonds Sport & Cultuur sportkansen aan kinderen vanaf 4 tot 18 jaar die leven in gezinnen waar niet genoeg geld aanwezig is om lid te worden van een sportvereniging. Voor die kinderen betaalt Jeugdfonds Sport & Cultuur de contributie en in bepaalde gevallen de sportattributen. Zie https://jeugdfondssportencultuur.nl/

  Verder hebben ook verschillende gemeenten in het kader van hun minimabeleid/bijzondere bijstand ook nog aparte/aanvullende regelingen om kinderen uit gezinnen met weinig geld, te laten sporten.

 • Contributie Bedragen 2019 - 2020

  TEAMKLASSEContributie
  MSE 1 - StEBLDBLvia ZZ
  MSE 2PD€ 570
  MSE 32e DIV€ 510
  MSE 4AFD€ 345
  MSE 5AFD€ 345
  VSE 12e DIV€ 435
  VSE 2AFD€ 345
  RS 1ROLL€ 250
  GteamGT€ 150
  M22 1AFD€ 345
  M21 1 - StEBLDTLvia ZZ
  M20 12e DIV€ 510
  M18 1 - StEBLEREvia ZZ
  M18 22e DIV€ 510
  M18 3AFD€ 345
  M18 4AFD€ 345
  M16 1 - StEBLEREvia ZZ
  M16 22e DIV€ 510
  M16 3AFD€ 345
  M16 4AFD€ 345
  M16 5AFD€ 345
  M16 6AFD€ 345
  M14 1ERE€ 570
  M14 2AFD+€ 435
  M14 3AFD€ 345
  M14 4AFD€ 345
  M14 5AFD€ 345
  V20 1ERE€ 570
  V20 2AFD€ 345
  V16 12e DIV€ 510
  V16 2AFD€ 345
  V14 12e DIV€ 510
  V14 2AFD€ 345
  V14 3AFD€ 345
  M12 12e DIV€ 510
  X12 2AFD€ 345
  X12 3 (V)AFD€ 345
  X12 4AFD€ 345
  X12 5 (V)AFD€ 345
  X12 6AFD€ 345
  X10 1X10€ 270
  X10 2X10€ 270
  X10 3X10€ 270
  X10 4X10€ 270
  X8X08€ 180
  X6X06€ 120
  Recr 1RECR€ 180
  Recr 2RECR€ 180
  Trainend. 1 x per weekTRAI€ 180
  Trainend. 2 x per weekTRAI€ 240
  Trainend. 3 x per week pw*TRAI€ 300