• Contributiefacturen zijn verstuurd

  • Deze week heeft de penningmeester per e-mail alle leden de contributiefactuur opgestuurd voor het nieuwe seizoen 2021-2022. Check je mail-account of die van je kind!

    Op de factuur die de bestaande leden (zij die vorig én komend seizoen lid waren/zijn) hebben ontvangen, is ook een korting te zien in verband met het afgelopen door corona gehavende seizoen. Deze korting bedraagt voor elk lid ongeveer 25% van het nieuwe contributiebedrag dat hij of zij dit nieuwe seizoen moet betalen.

    Korting geven is mogelijk omdat vooral de werkelijke zaalhuur en de bondskosten over het seizoen 2020-2021 fors lager zijn uitgevallen dan begroot. Het bestuur heeft er fors op ingezet om dit te bereiken. De penningmeester en de boekhouder hebben de afgelopen weken berekend dat de vereniging daardoor over afgelopen seizoen uiteindelijk meer inkomsten dan uitgaven heeft gehad. Dit hele verschil is nu door de 25% korting terug gegeven aan de leden die zijn gebleven. Dit is conform wat de leden op de laatste ALV hebben bepaald.