• CORONA REGELS BS LEIDEN

 • BASIS REGELS

  ●    We houden ons aan de regels opgesteld door de overheid

  ●    Blijf thuis bij (milde) klachten

  ●    Was vaak je handen en hoest of nies in je elleboog

  ●    Ben je 18 jaar of ouder? 1.5m afstand houden! Tot en met 17 jaar is 1,5m afstand niet verplicht

  ●    Gebruik het aanwezige desinfecteringsmiddel en volg aangegeven looproutes

  ●    Kantine ('t HONK) is volledig gesloten

  ●    Geforceerd stemgebruik, zingen en schreeuwen zijn niet toegestaan

  BASIS REGELS TRAININGEN

  Coaches we doen een dringend beroep op jullie om:
  Tijdig te stoppen met de training zodat ook werkelijk de aanvangstijd voor de volgende groep gehaald kan worden en om toe te zien op het binnenkomen en vertrekken van jullie teams conform de regels.

  ●    Teams en andere groepen die geen gebruik gaan maken van de beschikbare zaalruimte, verzoeken wij dit te melden bij paul@rosdorff.nl. Dan kunnen wij vrije ruimte toewijzen aan andere teams

  ●    Wisseling van groepen dient zodanig te gebeuren dat de 1.5 meter regels in acht worden genomen. Dus als de groep voor jullie nog in de zaal is, wachten op de gangen en in de hal zodanig dat iedereen die naar buiten wil ook voldoende afstand kan bewaren.

  ●    Kom niet te vroeg naar de training (maximaal 15 minuten voor aanvang)

  ●    Ouders gaan zo min mogelijk mee naar binnen/wachten buiten

  ●    Kleedkamers en douches mogen NIET GEBRUIKT worden. Laat iedereen zo veel mogelijk omgekleed naar de trainingen komen. Schoenen wisselen op de gang.

  ●    Neem je eigen bal mee

  ●    Neem je eigen bidon mee, want de kantine is dicht

  ●    Gebruik en instructie van The Gun komen wij op korte termijn op terug

  ●    Oefenwedstrijden plannen / aanvragen via Gerda wedstrijdsecretariaat@bsleiden.nl

  ●    Hulp bij het vinden van scheidsrechters kan na akkoord van Gerda via Paul Rosdorff

  ●    Vertrek na de training: Niet blijven hangen, ook niet in kleine groepjes, BOA’s hebben instructie om direct te bekeuren.


  REGELS TRAININGEN TOT EN MET 17 JAAR

  •    Trainingen zijn toegestaan en gaan ook gewoon door tot en met de leeftijdsgroep U18

  •    Oefenwedstrijden zijn toegestaan tussen teams (tot en met U18) van BS Leiden onderling, dus niet tegen teams van andere clubs

  REGELS TRAININGEN VANAF 18 JAAR

  ●    Voor U20 en ouder is de maatregel: maximaal 4 spelers met inachtneming van 1.5 meter mogen trainen

  ●    Wel is het in de huidige omstandigheden mogelijk een team te laten trainen in 1 zaal in groepjes van maximaal 4 personen (exclusief trainers en eventueel noodzakelijke begeleiders)

  ●    Groepjes van 4 onderling niet mengen

  ●    Er kunnen uitsluitend oefeningen worden gedaan waarbij de 1.5 meter wordt aangehouden. Dus niet de hele groep bij elkaar halen. Gewoon op afstand blijven!

  ●    Voor Vijf Meihal , Houtkwartier en Kikkerpolder kan de sportzaal indien gewenst gescheiden worden door de scheidingswand

  ●    Vooralsnog stellen wij voor dat de trainingsgroepen op de bekende tijden een zodanige verdeling van de beschikbare tijd en ruimte maken dat iedereen aan bod komt.

  ●    NB: Dit is de interpretatie van dit moment, er zijn veel vragen over het  maximum van 4 personen in combinatie met het genoemde maximum van 30 in een ruimte.
  Het is mogelijk dat dit wordt aangescherpt, maar voor nu als bovenstaand.


  Mensen, het is een rare tijd. Laten we zorgen dat we ons zelf geen verwijten hoeven te maken en ons gedrag binnen de gestelde richtlijnen houden. Hopelijk kunnen we dan over een maand weer normaal basketballen.

  MONDKAPJE

  ●    In de hal en gangen (publieke ruimtes) bij onze zalen: Houtkwartier, Kikkerpolder en 5 Meihal : mondkapje verplicht

  ●    BS Leiden verzoekt haar leden >13 jaar , ouders van leden en eventuele andere bezoekers aan de wettelijke verplichtingen mee te werken en op dit punt NIET de grenzen op te zoeken, maar gezond verstand te gebruiken.

  ●    Trainers en coaches graag vrijwillig ook tijdens het geven van training mondkapje gebruiken.

  ●    13 jaar en ouder, voor en na de training in de gang direct mondkapje op

  Bedankt en veel speelplezier!