• DONDERDAG ALV

    26 nov 2019
  • Komende donderdag 28 november is het weer tijd voor de Algemene Ledenvergadering, het moment waarop jij het bestuur kunt afrekenen op het gevoerde beleid. We beginnen in Het Honk om 20:30 uur. Wie de diverse jaarverslagen tevoren wil inzien, doet er goed aan wat eerder te komen. De verslagen en ook de jaarcijfers liggen ter lezing klaar. Wie zich speciaal wil buigen over de jaarcijfers kan die per mail aanvragen bij penningmeester@bsleiden.nl.

    KOMT ALLEN !!!!