• Basketbal op slot tot 6 april

    12 mrt 2020
  • Na de afkondiging van de nieuwe maatregelen rond het coronovirus heeft de NBB besloten om alle wedstrijden tot en met 6 APRIL af te gelasten. Dit om het besmettingsricico van het corona-virus zo veel mogelijk te beperken. Het bestuur van BS Leiden heeft - samen met ZZ Leiden - besloten tot die tijd ook alle trainingen te schrappen. Voor de trainingen geldt dus dezelfde voorlopige einddatum. Deze richtlijn is nu ook door de gemeente Leiden overgenomen.

    Mochten na 6 april de zalen weer in gebruik worden genomen, dan kunnen de trainingen worden hervat. Of de vervallen wedstrijden alsnog worden gespeeld is een beslissing van de NBB. De kans lijkt niet zo groot, omdat wellicht ook schoolexamens zullen worden verplaatst en die voor een deel in 'onze' zalen plaatsvinden. 

    Ook Het Honk is dicht. Dat betekent dat er vanaf heden tot nader order geen vergaderingen of besprekingen meer mogen plaatsvinden. Ook de klaverjasavond van 27 maart komt hierdoor te vervallen.

    We houden jullie zo actueel mogelijk op de hoogte. Kijk daarom regelmatig op deze webpagina.