• Kascommissie iets voor jou?

 • Elke vereniging heeft een kascommissie. De taak van zo’n commissie is het controleren van en het toezicht houden op het geldelijk beheer door de penningmeester van de vereniging. De commissie brengt hiervan jaarlijks schriftelijk verslag uit aan het bestuur.

  Ook BS Leiden heeft een kascommissie. Die bestaat al enige seizoen uit de leden Menno van Dijk, Aad Lubbers en Ilse van Rijsinge-Admiraal. Het bestuur, en ook Ilse, Menno en Aad zelf vinden het belangrijk dat ook andere leden van B.S. Leiden de kans hebben om in deze belangrijke commissie van de club zitting te nemen. Daarom zijn we op zoek naar vernieuwing. Iets voor jou?

  Wat houdt het werk in? Ergens in november van elk seizoen ontvangt de kascommissie in concept de financiële jaarstukken over het afgelopen seizoen. Die moeten ze dan doornemen. Er volgt daarna een vergadering met de penningmeester en de boekhouder van de club. Daar kunnen de commissieleden dan hun vragen stellen over de jaarstukken. Tijdens deze vergadering wordt ook nog een aantal betaalde facturen (gekozen door de kascommissie) gecontroleerd.

  Op basis van de toegestuurde stukken, de gegeven antwoorden op de vragen en de uitkomst van de factuurcontrole, vormt de commissie zich een oordeel over het geldelijk beheer door de penningmeester. Hierover schrijft de kascommissie een kort verslag en biedt dit het bestuur aan. Tijdens de najaars-ALV doet de commissie ook voor de leden verslag van haar bevindingen. De tijdsinvestering per lid van de commissie zal zo’n 4 uur per seizoen zijn.

  Lijkt het je wat om lid te worden van onze kascommissie? En heb je affiniteit met cijfers? Meld je dan zo snel mogelijk aan bij het bestuur (bestuur@bsleiden.nl). In de najaars-ALV wordt je dan aangesteld, je doet dat in november 2022 mee aan de eerste kascontrole.

  Wil je alvast weten hoe het werkt, dan kan je ook dit jaar (okt./nov. 2021) vrijblijvend met de bestaande kascontrole meekijken, zo krijg je direct een indruk hoe het werkt.