• Meer steun van Jeugdfonds

 • In gemeente Leiden is voor het Jeugdfonds Sport en Cultuur de inkomensgrens verhoogd naar 140% van het sociaal minimum. Hierdoor komen nog meer kinderen in aanmerking voor ondersteuning vanuit het Jeugdfonds.

  Wat is 140% van het sociaal minimum?

  De bijbehorende bedragen bij de inkomensgrens zijn afhankelijk van de gezinssituatie:

  Alleenstaande ouder: netto inkomen tot € 1.725,-
  Gehuwden/samenwonenden: netto inkomen tot € 2.272,-

  Wat kan een ouder aanvragen? Een ouder kan via een intermediair (buurt/wijkcoach, schooldirecteur) een aanvraag indienen voor de daadwerkelijke kosten van de sport of cultuuractiviteit. Dus ook voor de contributie van BS Leiden over het komend seizoen.
  Hou er wel rekening mee dat onze penningmeester de facturen voor het nieuwe seizoen pas ergens eind augustus 2023 gaat versturen. Je hebt er dan pas wat aan. De hoogte van de nieuwe contributie is ook pas eind juni 2023 bekend.