• Nog geen streep door competitie

  20 mrt 2020
 • In afwachting van verdere maatregelen en richtlijnen van de overheid, zet de Nederlandse Basketball Bond op dit moment nog geen definitieve streep door de basketbalcompetitie in het lopende seizoen 2019-2020. De komende weken worden benut om verschillende scenario’s voor een doorstart van de competitie te bekijken.

  Dat geldt niet voor de Dutch Basketball League. Daar wordt de competitie per direct beëindigd.

  Pas na 6 april, de datum waarop op zijn vroegst de basketballoze periode kan worden beëindigd, kan iets concreets over het verdere verloop van de reguliere competitie in de lagere divisies en de afdelingen, kampioenschappen en de finales van de Basketball Cup worden gemeld. Op basis van de situatie op dat moment, wordt besloten of de competities kunnen worden hervat of dat alsnog het seizoen als geëindigd moet worden beschouwd.

  Op dit moment heeft het de voorkeur van NBB om de competitie – in aangepaste vorm – af te ronden in mei. Alle wedstrijden die in de periode van 12 maart t/m 6 april gespeeld hadden moeten worden, zijn in Sportlink op de fictieve speeldatum van 30 juni gezet.

  Zoals eerder al gemeld gaan tot 6 april alle wedstrijden, trainingen en andere basketbal gerelateerde bijeenkomsten niet door.