• Opzeggen lidmaatschap / Membership cancellation

  English version see below ...

 • Opzeggen lidmaatschap

  Bij BS Leiden word je lid voor het seizoen waarin je je aanmelding doet. Het lidmaatschap wordt telkens automatisch voor een seizoen verlengd.


  Als je wilt stoppen met basketbal, dan moet jezelf (of bij leden onder 16 jaar één van jouw ouders of verzorgers) het lidmaatschap van BS Leiden opzeggen. Dit opzeggen kan uitsluitend door een e-mail te sturen naar onze ledenadministratie. Het e-mailadres is leden@bsleiden.nl.

   

  De volgende regels gelden met betrekking tot het opzeggen van het lidmaatschap:

  • Het opzeggen van het lidmaatschap voor het nieuwe seizoen moet gebeuren uiterlijk op 30 juni van het lopende seizoen.
  • In verband met de samenstelling en opgave van de nieuwe teams ontvangen we de opzegging echter het liefst ruim voor 15 juni van het lopende seizoen.
  • Bij een tijdige opzegging van het lidmaatschap voor het nieuwe seizoen (dus uiterlijk 30 juni van het lopende seizoen) brengt BS Leiden het lid geen kosten in rekening voor het nieuwe seizoen.
  • Bij een te late opzegging van het lidmaatschap voor het nieuwe seizoen (dus na 30 juni van het lopende seizoen) brengt BS Leiden het lid wel kosten in rekening voor het nieuwe seizoen. Het bedrag dat in rekening wordt gebracht, is afhankelijk van het precieze moment van opzeggen. Zie in onderstaand tabel.
  •  

  Opzegging ontvangen in juli van het lopende seizoen

  Contributie over opzegtermijn (2 maanden)

  Opzegging ontvangen tussen 1 augustus (start nieuwe seizoen) en 31 december van het nieuwe seizoen

  Contributie over opzegtermijn (2 maanden) + contributie over reeds verlopen maanden lopend seizoen

  Opzegging ontvangen na 31 december van het nieuwe seizoen

  Totale jaarcontributie

 • Membership Cancellation

  At BS Leiden, a person becomes a member for the season in which they register. Thereafter, seasonal membership is carried out by automatic renewal.

   

  If a person wants to stop with their basketball membership, he or she (or in the case of a person under the age of 16, a parent or guardian) will have to cancel the membership at BS Leiden. Membership cancellation will only be accepted with an email sent to our membership administration. The email address is leden@bsleiden.nl.

  With regard to cancellation, BS Leiden has the following rules:

  • The cancellation of a membership for the new season must be done by 30th of June of the current season.
  • In connection with the composition and assignment of new teams, we prefer to receive the cancellation before 15 June of the current season
  • If completed in a timely manner there will be no cost.
  • If the membership is cancelled after the 30th of June there are costs to be paid. See the table below.

   

  Cancellation in July of the current season

   Membership fee for notice period (2 months

  Cancellation between the 1st of August (start of the new season) and the 31th of December of the new season

  Membership fee for notice period (2 months) + Membership fee for the period of membership in current season

  Cancellation after the 31st of December of the new season

  Complete membership fee of the whole season