• Opzeggen lidmaatschap / Membership cancellation

  English version see below ...

 • Opzeggen lidmaatschap

  Bij BS Leiden word je lid voor het seizoen waarin je je aanmelding doet. Het lidmaatschap wordt telkens automatisch voor een seizoen verlengd.

  Als je wilt stoppen met basketbal, dan moet jezelf (of bij leden onder 16 jaar één van jouw ouders of verzorgers) het lidmaatschap van BS Leiden opzeggen. Dit opzeggen kan uitsluitend door een e-mail te sturen naar onze ledenadministratie. Het e-mailadres is leden@bsleiden.nl.

  De volgende regels gelden met betrekking tot het opzeggen van het lidmaatschap: 

  • Direct na opzegging van je lidmaatschap wordt je uitgeschreven bij onze vereniging en ook bij de
   NBB. Je (of jouw kind) kunt daarom na opzegging per direct niet meer meedoen met trainingen en
   aan wedstrijden.

  • Het opzeggen van het lidmaatschap voor het nieuwe seizoen moet gebeuren uiterlijk op 30 juni van het lopende seizoen.

  • In verband met de samenstelling en opgave van de nieuwe teams ontvangen we de opzegging echter het liefst ruim voor 15 juni van het lopende seizoen.

  • Bij een tijdige opzegging van het lidmaatschap voor het nieuwe seizoen (dus uiterlijk 30 juni van het lopende seizoen) brengt BS Leiden het lid geen kosten in rekening voor het nieuwe seizoen.

  • Bij een te late opzegging van het lidmaatschap voor het nieuwe seizoen (dus na 30 juni van het lopende seizoen) brengt BS Leiden het lid wel kosten in rekening voor het nieuwe seizoen. Het bedrag dat in rekening wordt gebracht, is afhankelijk van het precieze moment van opzeggen. Zie in onderstaand tabel.

  •  Onze contributies zijn berekend op een seizoen van 10 maanden (september-juni).

   

  De maand waarin de opzegging van het lid is ontvangen via leden@bsleiden.nl

  Verschuldigd deel van de jaarcontributie 

  Opzegging ontvangen in juli en augustus van het lopende seizoen

  20% van de jaarcontributie van het lid

  Opzegging ontvangen in september van het lopende seizoen

  30% van de jaarcontributie van het lid

  Opzegging ontvangen in oktober van het lopende seizoen

  40% van de jaarcontributie van het lid

  Opzegging ontvangen in november van het lopende seizoen

  50% van de jaarcontributie van het lid

  Opzegging ontvangen in december van het lopende seizoen

  60% van de jaarcontributie van het lid

  Opzegging ontvangen na 31 december van het nieuwe seizoen

  Totale jaarcontributie

 • Membership Cancellation

  At BS Leiden, a person becomes a member for the season in which they register. Thereafter, seasonal membership is carried out by automatic renewal.

  If a person wants to stop with their basketball membership, he or she (or in the case of a person under the age of 16, a parent or guardian) will have to cancel the membership at BS Leiden. Membership cancellation will only be accepted with an email sent to our membership administration. The email address is leden@bsleiden.nl.

  With regard to cancellation, BS Leiden has the following rules:

  • Immediately after cancellation of your membership you will be deregistered from our club and also
   from the NBB. You (or your child) can therefore no longer participate in trainings and matches.

   The cancellation of a membership for the new season must be done by 30th of June of the current season.
  • In connection with the composition and assignment of new teams, we prefer to receive the cancellation before 15 June of the current season
  • If completed in a timely manner there will be no cost.
  • If the membership is cancelled after the 30th of June there are costs to be paid. See the table below.
  • Our yearly contribution fees are calculated on a 10-month season (September-June).

   

  The month in which member's cancellation is received at leden@bsleiden.nl

  Due portion of the annual membership fee

  Notice received in July and August of the current season

  20% of the member's annual membership fee

  Notice received in September of the current season

  30% of the member's annual membership fee

  Notice received in October of the current season

  40% of the member's annual membership fee

  Notice received in November of the current season

  50% of the member's annual membership fee

  Notice received in December of the current season

  60% of the member's annual membership fee

  Cancellation received after Dec. 31 of the current season

  Total annual memberschip fee