• Statuten en Reglementen

  In de ALV van 5-7-2018 zijn gewijzigde statuten en in de ALV van 27-6-2019 het gewijzigde huishoudelijk reglement door de leden goedgekeurd.

 • Statuten

  De Statuten kan men ophalen door deze KvK-link aan te klikken.
  Deze versie is op 5-7-2018 door de ALV goedgekeurd en op 21 december 2018 bij de notaris bekrachtigd.
  Dat is de versie zoals die is gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel. Een wat meer leesbare versie vind je hier.

 • Huishoudelijk Reglement

  Het Huishoudelijk Reglement is via deze HH-link op te roepen.
  Deze versie is op 24 juni 2022 door de ALV goedgekeurd.
  De laatste wijziging betreft het niet meer afkopen van bartaken.

 • Gedragscode

  De gedragscode voor basketbal kan worden gedownload van de volgende link:

 • Spelregels

  Ieder lid vanaf 14 jaar moet in het bezit zijn van het Spelregelbewijs te behalen via Basketballmasterz.nl.

  Van tijd tot tijd zijn er spelregelwijzigingen. Daarnaast gelden er voor de mini's ook nog eens andere regels dan voor de groteren, zijn er regels voor officials en zijn er allerlei bondsregelementen. Op deze pagina van de NBB vind je de meest relevante en recente literatuur op dit gebied.