• Succesvolle wervingscampagne

  • In de eerste twee weekeinden van februari is de campagne 'WIJ BS LEIDEN!' van start gegaan. Het bestuur wil hiermee meer vrijwilligers werven die zich voor de club gaan inzetten. Dat is hard nodig, er zijn nu te weinig vrijwilligers.

    Gedurende die twee weekenden heeft het bestuur met een stand in de hal van het Houtkwartier extra aandacht gevraagd voor de noodzaak van vrijwilligers om de vereniging draaiende te houden. In het kader is er ook heuse prijsvraag georganiseerd, zie een eerder bericht op de website.

    Wat niet bij twee weekenden blijft, is een permanente pagina op onze website waar leden en ouders kunnen zien welke vrijwilligersvacatures open staan. Deze pagina is: https://bsleiden.nl/vacatures

    Dat het werkt, is in die twee weekeinden gebleken. De eerste nieuwe vrijwilligers hebben zich aangemeld. Maar we hebben NOOIT voldoende mensen. Veel taken kunnen door meerderen bij toerbeurt worden uitgevoerd, zodat de inzet qua tijd beperkt blijft.