• Trainen op THE GUN

    4 mei 2020
  • Er is inmiddels ruim getest met THE GUN, het prachtige schotapparaat dat ZZ/BS Leiden onlangs aanschafte. Omdat we voorlopig de zalen nog niet in mogen wordt er met THE GUN getraind op het dakterras van Houtkwartier. Het is de bedoeling dat stapsgewijs alle trainers van de betreffende groep uitleg krijgen over het opstellen van THE GUN en daarna hun spelers uitnodigen via een speciale agenda, waarin zij tijd kunnen reserveren. Spelers en speelsters horen dus via hun trainer, wanneer ze de gelegenheid krijgen om te oefenen op THE GUN.

    Lees het protocol goed door, zodat als je aan de beurt bent je precies weet wat er van je wordt verwacht en wat wel en niet mag op het dakterras.

    Uiteraard is het de bedoeling dat we met het hele spul naar binnen gaan, wanneer daarvoor toestemming is.


    Lees hier het protocol van THE GUN