• Verslag Meet & Greet Bestuur

 • Op donderdag 18 februari heeft het bestuur een virtueel spreekuur gehouden om vragen te beantwoorden en informatie in te winnen bij jullie. Want het is duidelijk dat deze corona crisis alles in de war schopt. Het was fijn de aanwezige leden weer te kunnen zien en spreken.
   
  In dit spreekuur heeft het bestuur uitgelegd dat we er alles aan doen om zo veel mogelijk te kunnen basketballen, binnen de regels van de overheid. Dat is ook tot voor de zware lockdown aardig gelukt. Denk aan buiten spelen, onderlinge wedstrijden en aangepaste trainingen. De competities worden niet meer opgestart maar als er in NBB verband weer wedstrijden georganiseerd worden doen we daar aan mee. Wellicht kunnen we in de zomer e.e.a. organiseren.
   
  We doen er ook alles aan de uitgaven dit seizoen te beperken. Denk daarbij aan zaalhuur, afdracht NBB, vrijwilligersvergoedingen, maar of dat ook lukt is nog steeds onzeker. Wij hebben te maken met minimale honk- en sponsorinkomsten, maar vragen wel steun aan bij de overheid.
  Ook kwam aan de orde dat er behoefte is aan (nog) meer communicatie. In dat kader was ook deze Meet & Greet georganiseerd.
   
  Nu kunnen wij ons voorstellen dat wellicht de uitnodiging om deze Meet & Greet bij te wonen jullie niet heeft bereikt, al hebben wij alle mogelijkheden daartoe benut. Dus willen wij als bestuur graag bij jullie onder de aandacht brengen dat vragen en suggesties altijd gestuurd kunnen worden naar het e-mail adres bestuur@bsleiden.nl. Wij zullen te allen tijde inhoudelijk antwoorden op de berichten die wij ontvangen en indien nodig bespreken in de bestuursvergadering.
   
  Mochten uit deze vragen en reacties blijken dat er nog veel onduidelijk is dan organiseren wij een nieuw Meet & Greet om jullie in de gelegenheid te stellen om de vragen virtueel te bespreken.
   
  Dan nog even dit: De schaatsijzers liggen weer op zolder in het vet, dus laten wij hopen dat wij snel de basketbalschoenen kunnen afstoffen zodat deze weer een piepend geluid in de zaal kunnen produceren.
   
  Het bestuur