• Waslijst aan vacatures

 • Donderdagavond 24 juni 2021 was de jaarlijkse voorjaars ALV , die wij konden organiseren in het Honk. Zeer verheugend dat dit na de langdurige lockdown weer mogelijk was. Als je iets verder denkt dan dat gegeven concludeer je rap dat er dus inclusief het bestuur maximaal 25 personen aanwezig zijn geweest.

  Wij hebben veel jeugd , waarvan we gelukkig een aantal ouders mochten verwelkomen, hulde!

  Gelukkig heeft BS Leiden een enorm groot aantal vrijwilligers die er samen voor zorgen dat alles draait zoals het moet, dus is de opkomst voor de ALV geen goede graadmeter.

  Het kan wel beter.

  Het verslag van de vergadering zal dezer dagen op deze site verschijnen, lees dat aub.
  Een aantal punten wil ik extra aandacht geven:

  Het bestuur

  We zijn op zoek naar assistentie voor onze penningmeester, Hans van Lierop (boekhouding) heeft aangegeven het stokje te willen overdragen, vooral omdat zijn zoon is gestopt met basketballen, maar hij is bereid komend seizoen door te gaan en overdracht te regelen. Hulde en dank voor al het werk!   

  Het bestuur bestaat nu uit 9 personen waarvan Angela (Honk) en Floris (bestuurslid vrouwenlijn) op afstand de jongsten zijn, dit zal de komende jaren betekenen dat er vacatures gaan ontstaan, tijd voor verjonging. We hebben nog geen haast, maar het idee werd geopperd om een aantal mensen te zoeken die het bestuur gaat ondersteunen bij bepaalde zaken en dat snijdt hout! Voordeel is dat je niet direct in het diepe moet springen en rustig kunt kijken of er een functie voor jou is. Er is ook een aantal taken, dat niet direct basketbal skills vereist, maar wel van groot belang is voor het goed reilen en zeilen van de club. Er is altijd een taak die bij jou past.

  Materiaal

  Maarten van der Nat zorgt naast zijn taak in de TC vrouwenlijn er al jaren voor dat wij alle benodigde materialen aanschaffen , onderhouden enzovoorts. Een belangrijke taak, waar hij nu graag een opvolger voor zou zien.

  Kleding

  Gerda van der Nat regelt naast haar taak als wedstrijdsecretaris ook al weer jaren de kleding, deze taak wil zij graag overdragen. Misschien twee moeders van jeugdleden voor deze niet-basketbaltaak...?

  Trainers en coaches

  Een nieuw seizoen betekent dat er nieuwe teams komen, trainers en coaches afscheid nemen of een jaartje niet beschikbaar zijn. Hoe dan ook is het zo dat we steevast op zoek moeten naar mensen die deze belangrijke taken willen invullen.

  Je hoeft niet per sé alles te doen, sterker nog wij willen heel graag duo’s die een team doen, hulpouders zijn ook zeer welkom.

  Scheidsrechters

  Er is dringend aanvulling nodig van ons corps, zonder scheidsrechters geen wedstrijden, zo simpel is het. Uiteraard zorgen wij dat kandidaten worden begeleid en niet voor de welbekende Orange Lions worden gegooid.

  Wil je zelf wat doen en of weet je iemand – denk ook aan opa en oma - neem actie.

  Help ons een handje dan kunnen allemaal blijven basketballen bij de grootste en mooiste basketbalclub van Nederland!

  https://www.bsleiden.nl/bestuur-en-commissies

  Reageren naar bestuur@bsleiden.nl graag mobiel nummer erbij. Wij nemen dan contact met je op.

   

  Bestuur BS Leiden

  Paul

   

  Onderstaand een niet uitputtend lijstje van taken die invulling behoeven.

  Vacatures

  Boekhouder - 2e penningmeester

  Comité ondersteuning bestuur (2-4 personen)

  Materiaal commissie  (1-2)

  Klussers (nieuw 2-3)

  Kleding  (1-2)

  Taptoe commissie (2-3 personen)

  Kas commissie (1) 

  Bar commissie  ( veel)

  Jeugdkamp (4-6)

  BHV-ers  (alle beschikbare BHVers aanmelden – ook voor opleiding is ruimte) 

  Redactie website (1–2)

  Trainers en assistent coaches / hulpouders voor de volgende teams / leeftijdsgroepen

  MSE3 of M22-1 (2e divisie)  

  M20  

  M18 3-5   

  M16 4-6  

  M14  2-5

  M12 (alleen extra handen nodig)

  M10 1-4 

  V12 2

  V14 2 -3 

  V16 2 -3  

  VSE 2 (2e divisie)

  Peanuts assistent trainers (dames heren U16 hier beginnen)