• Wijzigingen in bestuur

 • Tijdens de ALV van vrijdag 24 juni is onder andere de nieuwe structuur van het bestuur aan de orde gekomen. Daarvoor is mede gekozen, omdat je voor een aantal taken niet per sé in het bestuur hoeft te zitten. Zaken als het wedstrijdsecretariaat en Het Honk zijn uitermate belangrijk en waren en zijn in prima handen van respectievelijk Gerda en Angela. Beiden blijven het ook doen, alleen niet meer vanuit hun bestuursverantwoordelijkheid.

  Vier leden van het bestuur treden af:
  • Wedstrijdsecretaris Gerda v.d. Nat v. Duijn.
  Gerda blijft gelukkig het wedstrijdsecretariaat doen en is altijd te vinden in de zaal om de wedstrijden soepel te laten verlopen. Het is daarvoor echter niet nodig ook in het bestuur te zitten.
  • Voorzitter Honk Angela Vredenburg
  Ook Angela blijft gelukkig haar bijdrage leveren in de Honkcie, maar ook voor haar geldt dat het niet nodig is daarvoor in het bestuur te zitten.
  • Vicevoorzitter verenigingszaken Martin Hooymans.
  Martin heeft te kennen gegeven het rustiger aan te willen doen, maar ook hij zal gelukkig zich blijven inzetten voor de vereniging.
  • Voorzitter Bart Lamet
  Drukte thuis en zakelijk en de lange reisafstand maken dat Bart onvoldoende tijd kan besteden aan zijn taak en dat hij na jaren lang voorzitter geweest te zijn heeft besloten af te treden.
  Onder dankzegging en met luid applaus krijgen de aftredende leden een bloemetje.

  De secretaris legt uit dat het bestuur verder gaat in afgeslankte vorm. De gedachte is om in het bestuur één persoon alle operationele zaken in portefeuille te geven, wat eigenlijk de huidige situatie is met Paul Rosdorff.
  Voor de positie van voorzitter is er momenteel geen kandidaat. Het bestuur zal een profiel opstellen voor de nieuwe voorzitter en vraagt de leden daarover mee te denken. Voor de korte termijn redden we het met de huidige bestuursleden, waarbij de vice-voorzitter Paul Rosdorff de voorzittersrol zal waarnemen. De externe contacten naar de NBB zullen in portefeuille komen van de secretaris.